Kreftforskningspris til Prof. Rolf Bjerkvig ved K.G. Jebsen senter for hjernekreftforskning ved UiB

Professor Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen tildeles Kong Olav Vs kreftforskningspris 2015.

Rolf Bjerkvig, som er professor ved Institutt for Biomedisin, får prisen for sitt arbeid med hjernekreft og overføring av resultater fra basalforskning til klinikk ved Universitetet i Bergen. Les mer i Kreftforeningen.noDagens Medisin og BT.